داشتن مغز دلیل قطعی بر انسان بودن نیست !

پـســتـه و بـادام هــم مـغز دارن !

برای انسان بودن باید شعــــــــــــور داشت !!!!

http://www.iranianclinic.com/uploads/walnut_8976.jpg