تبلیغات
مركز خرم بیدشناسی - شهرستان خرمبید7
مركز خرم بیدشناسی
به بام استان فارس ،سرزمینی از جنس مهر و ماه خوش آمدید.اینجا مهد چشمهای بارانی ،دستهای آفتابی و دلهای نورانی است.

زنبورداری :

درشهرستان خرم بید ۲۱۰۰ كندوی مدرن و بومی وجود دارد در ضمن میزان عسل در این شهرستان ۱۳۴۰۰ كیلوگرم می باشد.
پوشش گیاهی منطقه :
شهرستان خرم بید با ۲۷۰۲۲۵ هكتار وسعت ۲/۲ درصد از وسعت استان را در بر میگیرد . از لحاظ كاربری الراضی ۱/۷۱ درصد از مساحت شهرستان (۱۹۲۱۱۸) را مراتع كم تراكم و ۱۵ درص۳د از وسعت (۴۰۲۷۲ هكتار) را مراتع نیمه تراكم در برگرفته است .این مسحات به ترتیب ۴۸/۳و۳۴/۲ درصد از مساغحت مراتع كم تراكم و نیمه تراكم استان را شامل می شود .
آبزیان :
در شهرستان خرم بید واحد پرورش ماهی سرد آبی (۵/۲ درصد استان) با ظرفیت ۷۳۰ تن (۸ درصد استان) می باشد .

سطح زیر كشت                                   : ۱۱۶۷۰ هكتار 
سطح زیر كشت محصولات صیفی             : ۹۵۸۰ هكتار 
تعداد بهره برداری زراعی                        : ۵۱۸۰ نفر
متوسط اراضی زراعی بهره برداران             : ۱۱/۴ هكتار 
منابع آبی :
هم اكنون برداشت از منابع آب زیرزمینی شهرستان خرم بید به وسیله ۶۱۰ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق (۴۹۰ حلقه در بخش كشاورزی و ۱۲۰ حلقه در بخش صنعت) ۱۴ رشته رودخانه ۲۷۶ رشته قنات و ۱۵ دهنه چشمه با میزان آب استحصالی جمعا ۳۳۰ میلیون متر مكعب صورت می پذیرد.
دامداری :
ویژگیهای اقلیمی پوشش دائمی مناسب كوهپایه ها و بلندیهای سلسه جبال زاگرس كه از شمال به جنوب استان گسترش یافته است زمینه های بالقوه مناسبی را برای ایجاد شیوه های متفاوت بهره برداری از دام بوجود آورده است كه از نمونه های بارز آن می توان نظام دامداری عشایری و جمعیت دام چشمگیر موجود در ایلهای قشقایی و خمسه را نام برد.
بیشتری فالیتهای دامداری استان در چارچوب نظام دامداری سنتی انجام می گیرد كه الگوی تولید آن را دامداری وابستهبه مراتع تشكیل می دهد . افزون بر نظام دامداری سنتی تحولات و پیشرفتهای انجام شده در زمینه دامپروری رونق شیوه های دیگری نیز در سالهای اخیر بنام دامداری صنعتی با ویژگیهای خاص و متفاوت با نظام سنتی و با زیر بخش های پرورش طیور پرورش گاو و گوساله اصیل شیری زنبور عسل و ابزیان در پی داشته است. 
آنچه امروزه به عنوان مشكل اساسی دامداری صنعتی مطرح است نبود تعادل بین تعداد دام و ظرفیتهای منابع خوراك دام موجود در استان می باشد .
مجموعه دامهای شهرستان شامل ۵۵۰۰۰۰ راس دام سبك و ۴۰۰۰ راس دام سنگین می باشد .


طیور :
روی هم رفته در سال ۱۳۸۸ تعداد ۲۱ واحد پرورش مرغ گوشتی در شهرستان وجوددارد .ظرفیت این واحدها ۳۵۵۸۰۰ قطعه می باشد . 

رودخانه ها : 

۱- رودخانه قشلاق و شهید آباد از حوزه آبریز كوه گند بوئی و مراتع میش بندان در غرب روستاهای انارك سید احمدی دلونظر قطعه میرزا و شمال قشلاق سرچشمه گرفته در ادامه به رودخانه سیوند و كر می پیوندد .
۲- رودخانه مشهاد مرغاب 
۳- رودخانه غیاقلو
۴- رودخانه لایلور 
۵- رودخانه خرمی (شرف آباد)
۶- رودخانه گرداب


كشاورزی و منابع طبیعی 
زراعت و باغداری :

كل سطح زیر كشت ضشهرستان ۴۵۰۰۰ هكتار می باشد كه سالیانه بالغ بر ۲۱۲۵۰ هكتار زیر كشت محصولات زراعی و ۳۱۹۹ هكتار زیر كشت محصولات باغی می باشد .در تركیب كشت محصولات سالانه شهرستان غلات جایگاه ویژه ای دارد به طوری كه ۱۱۵۰۰ هكتار با ۶۱ درصد سطح زیر كشت محصولات سالانه را دربر میگیرد و منحصر به گندم جو و ذرت دانه ای می باشد . سیب زمینی پس از غلات بیشترین سطح زیر كشت را به خود اختصاص داده است . سطح زیر كشت این محصول ۴۲۰۰ هكتار می باشد كه از بابت سطح زیر كشت و تولید مقام اول استان را به خود اختصاص داده است با توجه به وجود صنایع تبدیلی از جمله كارخانه یك و یك در شهرستان گوجه فرنگی با سطح زیر كشت ۳۰۰ هكتار و تولید ۵/۱۳ هزار تن و خیار با سطح زیر كشت ۳۰۰ هكتار و تولید ۳۶۰۰ تن دارای اهمیت خاصی می باشد . وسعت باغات میوه شهرستان ۳۱۹۹ هكتار است كه در میان محصولات باغی انگور با ۷۷۱ هكتار سطح زیر كشت و تولید افزون بر ۵/۶ هزار تن اهمیت ویژه ای دارد . از دیگر محصولات باغی خاص شهرستان می توان به سیب و بادام اشاره كرد كه با سطح زیر كشت به ترتیب ۴۱۵و۶۹۵ هكتار تولیدی برابر با ۴۲۳۰ و۸۶۵ تن را دارا می باشد . 
جغرافیای طبیعی و تقسیمات كشوری شهرستان خرم بید
شهرستان خرم بید به مركزیت صفا شهر در شمال استان فارس با وسعت ۲۷۰۲ كیلومتر مربع ۲/۲ درصد كل مساحت خاكی استان فارس را به خود اختصاص داده است . این شهرستان در محدوده جغرافیایی ۵۳ درجه و ۲۶ دقیقه و ۳۰درجه و ۵۱ دقیقه عرض شمال قرار گرفته است و از شمال به استان یزد و شهرستان آباده از جنوب به شهرستان پاسارگاد از شرق یبه شهرستان بوانات و از غرب به شهرستان اقلید محدود می شود .
بر اساس آخرین تقسیمات كشوری (۱۳۸۴) این شهرستان دارای دو بخضش (مركزی و مشهد مرغاب) دو نقطه شهری (قادر آبادو صفا شهر) و سه دهستان (شهید آباد خرمی و قشلاق) می باشد.
همچنین این شهرستان دارای ۲۹۷ پارچه آبادی است كه ۳۵ پارچه آبادی مسكونی و ۲۶۲ پارچه خالی از سكنه می باشد . فاصله مركز شهرستان تا مركز استان ۱۸۰كیلومتر است.


جمعیت :
جمعیت شهرستان بر اساس سشماری سال ۸۵ برابر با ۴۵۳۸۲ نفر می باشد كه ۱۵/۱ درصد جمعیت استان را شامل می شود . كه از این مقدار ۳۷۰۵۱ نفر (۶۴/۸۱ درصد جمعیت شهرستان) ساكن در نقاط شهری ۸۳۳۰ نفر ۶/۱۸ درصد جمعیت شهرستان ساكن در نقاط روستایی می باشد . جمعیت شاغل شهرستان ۹۸۶۰ نفر می باشد كه از تعداد ۵۱۸۰ (۸/۵۱ درصد شاغل شهرستان) در بخش كشاورزی می باشد.
هواشناسی و اقلیم:
میانگین بارش سالیانه ۲۴۰ میلیمتر است كه با توجه به بر داشت و تزریق همه ساله سطح و میزان ذخیره آبهای زیر زمینی كاهش می یابد بنابراین توجه به این امر مهم و لزوم كنترل برداشت آب از منابع زیر زمینی و تقویت آن امری ضروری به نظر می رسد .


دما :

معدل حداقل دمای شهرستان ۳ درجه سانتی گراد و معدل حداكثر دما ۵/۲۰ درجه می باشد . همچنین حداكثر مطلق درجه ۶/۳۴ سانتی گراد و حداقل دما ۶/۲۱- به ترتیب در ماههای تیر و دی  می باشد . حداكثر رطوبت نسبی در سال ۸۴ در دی ماه برابر ۷۷ درصد حداقل رطوبت نسبی در شهریور ماه برابر ۸ درصد می باشد . آب و هوای شهرستان به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می شود كه بر اساس نوع منطقه جغرافیایی آب و هوای آن تغییر می كند . سردترین آن مناطق شمالی شهرستان به .


آرشیو مطالب
دیگر مطالب
پیوند های روزانه
امکانات سایت
blogskin

تبلیغات متنی

تبلیغات متنی