تبلیغات
مركز خرم بیدشناسی - زندگی نامه علمی دكتر كاووس حسن‎لی
مركز خرم بیدشناسی
به بام استان فارس ،سرزمینی از جنس مهر و ماه خوش آمدید.اینجا مهد چشمهای بارانی ،دستهای آفتابی و دلهای نورانی است.


هول
 

چیزی شبیه خنده­ی در گریه را شنید

چیزی شبیه دلهره در جان او خزید

 

دیوانه­وار رد صدا را گرفت و رفت

از حافظیه تا ادبیات را دوید

 

گم شد صدا میان هیاهوی نرده­ها

خون شد دلش برای صداهای بی­کلید

 

از حافظیه تا همه جا بوی فتنه داشت

تا حافظیه تا همه­جا فتنه می­وزید

 

در ازدحام ضجه و در انفجار جیغ

یک جمله­ی زلال به گوشش نمی­رسید

 

افتاد روی حادثه و چشم­های تلخ

خوردند تکه­ی جگرش را که می­جوید

  زندگی نامه علمی دكتر كاووس حسنلی (متولد 1/3/1341)

مرتبه: دانشیار

 

دكتری                          زبان وادبیات فارسی        دانشگاه شیراز    1372-1377

كارشناسی ارشد             زبان و ادبیات فارسی       دانشگاه شیراز    1368-1372

كارشناسی                     زبان و ادبیات فارسی       دانشگاه شیراز    1363-1368

دیپلم ادبیات                  علوم انسانی                  آباده                 1363

دیپلم تربیت معلم           تربیت معلم                    آباده                 1357

-------------------------------------------------------- 

كتاب‎های منتشر شده:

-         مثنوی اشتر نامه(مشترك با دكتر رضایی)، انتشارات زوار 1386.

-         غبار زدایی از مسیر تماشا(مجموعه مقالات)، انتشارات روزگار، 1386.

-         مثنوی مهر و ماه، (مشترك با دكتر رضایی)، انتشارات نوید، 1386.

-         چشمه‌ی خورشید، انتشارات آیسسكو، نوید و مركز حافظ‌شناسی، 1385.

-         ساده‌ی بسیار نقش،تهران، انتشارات علمی فرهنگی و حافظ شناسی، 1384.

-         وامق و عذرا (بازنویسی و تلخیص)،تهران، انتشارات اهل قلم،1383.

-         گونه‌های نوآوری در شعر معاصر ایران،تهران، نشر ثالث، 1383. (چاپ دوم:1386)

-         ورق درخت طوبا، شیراز، انتشارات مركز سعدی‎شناسی، بهار 1383.

-         گلستان (بازنویسی)، تهران، انتشارات اهل قلم، 1382.

-         رنگ از رخ تمام قلم‌ها پریده است، تهران، انتشارات روزگار، 1382.

-         مثنوی وامق و عذرا، تهران،(مشترك با دكتر كاووس رضایی) انتشارات روزگار، 1382.

-         شیرین‎تر از قند، تهران: انتشارات اهل قلم، 1381، (چاپ دوم: 1382).

-         سخن شیرین پارسی، (مشترك با دكتر صیادكوه و ...) تهران: انتشارات سمت، چاپ اول 1381 ، (چاپ دهم: 1386).

-         سعدی آتش‎زبان (مجموعه مقالات)، شیراز: انتشارات هفت اورنگ،1380.

-         فرهنگ سعدی‎پژوهی، شیراز: انتشارات بنیاد فارس‎شناسی و مركز سعدی‎شناسی، 1380.

-         به لبخند آیینهای تشنهام (مجموعهی شعر)، شیراز: انتشارات هفت اورنگ، 1379.

-         رستاخیز كلام (مجموعه مقالات ادبی) شیراز: انتشارات پیروی، 1379.

-         سلسلهی موی دوست (مجموعه مقالات)، شیراز: انتشارات هفت اورنگ، 1378.

-         من ماه تابانم (شعر كودك)، شیراز: انتشارات هفت اورنگ، 1378.

-         راهنمای موضوعی حافظ شناسی (در دست انتشار).

-         راهنمای موضوعی سعدی شناسی (در دست تدوین).

 

مقالات منتشر شده:

-     نشانه‌های فمینیسم در آثار سیمین دانشور (مشترك با دكتر سالاری)، مجله‌ی مطالعات زنان، سال پنجم، شماره‌ی 1، بهار و تابستان 1386، انتشار زمستان 1386.

-         حافظیه، دانشنامه‌ی زبان و ادبیات فارسی، جلد دوم، 1386.

-         شكل سنجی دو غزل از مولوی، مجموعه مقالات، همایش «مولانا و نظریه‌های ادبی»، اردیبهشت 1386.

-         مرگ حیات است و حیات است مرگ، مجموعه مقالات، همایش «مولانا و دین، اردیبهشت 1386.

-     دوگانگی نگاه شاملو و سپهری به پدیده‌ای مشترك «پرنده – كلاغ»، (مشترك با ابراهیم اكبری)، گوهر گویا، سال اول، شماره‌ی دوم، تابستان 1386.

-     كاركرد رنگ در شاهنامه با تكیه بر سیاه و سپید، (مشترك با لیلا احمدیان)، ادب پژوهی: فصلنامه‌‌ی تخصصی زبان و ادبیات فارسی، سال اول، شماره‌‌ی دوم، تابستان 1386.

-         Trends in contemporary Persian poetry (with Dr.Anushiravani), Medea,culture and society in Iran, Edited by Mehdi Semati, Newyork, 2007.

-     بررسی عناصر زندگی معاصر در شعر سیمین بهبهانی، (مشترك با خانم مریم حیدری)، مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره‌‌ی بیست و پنجم، شماره‌ی سوم، پاییز 1385 (پیاپی)، انتشار در تابستان 1386.

-     ویژگی‌های شعر عاشورایی، (مشترك با دكتر كافی)، فصلنامه‌ی علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال شانزدهم و هفدهم، شماره 61 و 62 زمستان 85 و بهار 86.

-     بازنمود رنگ‌های سرخ، زرد، سبز و بنفش در شاهنامه‌ی‌ فردوسی، نشریه‌ی ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه شهید باهنر كرمان (پذیرش مقاله).

-     بررسی تطبیقی نظریه‌های سه پژوهشگر غیر ایرانی در تاریخ ادبیات ایران(مشترك با دكتر مصطفی صدیقی)، نامه‌ی فرهنگستان (پذیرش مقاله).

-     بررسی عوامل تأثیر پذیری و چند معنایی غزل حافظ، (مشترك با دكتر رستگار و ...) مجله‌ی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال پانزدهم، شماره‌ی 56 و 57، زمستان 1384 و بهار 1385 (انتشار بهار 1386).

-         نگاه پاك سعدی، سعدی‌شناسی (دفتر دهم)، بهار 1386.

-     نگاهی به هفت‌پیكر از دیدگاه نمادگرایی در پوشش صوفیه (مشترك با آقای دكتر مصطفی صدیقی)، تجلی عرفان در سخن سخنوران آذربایجان، تابستان 1385.

-         مكتوبات خواندنی- بررسی كتاب مكتوبات- نامه‌های جمال زاده و معین‌فر،رودكی، شماره‌ی 7، پاییز 1385.

-         نوآوری در غزل، مجله‌ی شعر، شماره‌ی 46، خرداد 85.

-         سعدی در نگاه سخن‌سرایان، مجله‌ی شعر، شماره‌ی 47، بهار 85.

-     پرسش‌های حیرت‌آلود خیام چگونه پدید آمد، (مشترك با دكتر سعید حسام پور) مجله‌ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره‌ی 22، شماره‌ی 3، پاییز 84.

-         حركت نوگرایی در غزل امروز فارس، فارس شناخت، دوره‌ی جدید، شماره‌ی سوم، پاییز 84.

-         رفتار خاقانی با ساخته‌های هنری خود، مجله‌ی «الدراسات الادبیه» لبنان، شماره‌‌ی 48-52، 1384.

-     نسیم شمال فرزند زمان خویشتن، (مشترك با دكتر احمد پارسا) یادنامه سیداشرف الدین حسینی (شاعر مردم) به اهتمام علی اصغر محمدخانی، انتشارات سخن، 1384

-         گفت و گو با «هانری دوفوشه‌كور» نخستین مترجم كامل حافظ، مجله‌ی حافظ، بهمن و اسفند 1384.

-         زمان حال و زبان قال- نیم نگاهی به دیگر گونگی در شعر امروز، ویژه نامه‌ی ستیغ سخن، بهمن 1384.

-     زیبایی شناسی شعر خیام، (مشترك با دكتر سعید حسام‌پور) پیوند هنری اجزای كلام، فصل نامه‌ی پژوهش‌های ادبی، شماره‌ی 7، بهار 1384، ص 121-135.

-     قرینه‌گرایی خیام در رباعیات، (مشترك با دكتر سعید حسام‌پور) نشریه‌ی دانشكده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر كرمان، شماره‌ی 17 (پیاپی 14)، بهار 1384 (چاپ شده در زمستان 84).

-         تصویر زمان در شعر معاصر، كیهان فرهنگی،سال بیست و دوم، شماره‌ی 222، فروردین 1384.

-     زمان گذران در نگاه بی قرار خیام، (مشترك با دكتر سعید حسام‌پور) نشریه‌ی دانشكده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال 47، شماره مسلسل 192، پاییز 1383.

-         دیدار دو خواهرخوانده‌ی فرهنگی- شیراز و پاریس- نگاه پنجشنبه، 13 و 20 اسفند 83.

-     خواندن رنگ‌ها- تحلیل رنگ‌ در شعر نو- (مشترك با دكتر مصطفی صدیقی) مجله‌ی فرهنگ و پژوهش، شماره‌ی 166، آذر 1383.

-         عبدالعلی دستغیب با سعدی چه كرده است؟، مجموعه‌ی عیار نقد در آینه، یادنامه‌ی عبدالعلی دستغیب، دی 1383.

-     زلف تابدار حافظ، مجله‌ی دانشكده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، سال 12، شماره‌ی 46-45، تابستان - پاییز 1383.

-         عمر خیام و هند، كتاب ماه (ادبیات و فلسفه)، فروردین 1383، صص 136-141.

-     لالایی‌های مخملین - نگاهی به خاستگاه و مضامین لالایی‌های ایرانی، مجله‌ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال اول، شماره‌ی 1، نیمه‌ی دوم 1382.

-     تحلیل رنگ در سروده‌های سهراب سپهری، (مشترك با دكتر مصطفی صدیقی) مجله‌ی دانشكده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه باهنر كرمان، دوره‌ی جدید، ش‌ 13، (پیاپی 10)، بهار 1382.

-         داستانی عاشقانه در گزارشی عرفانی، مجله‌ی دانشكده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، بهار 1382.

-         مار و مور، فرهنگنامه‌ی جانوران در ادب پارسی، كتاب ماه (ادبیات و فلسفه)،‌ سال پنجم،‌ ش‌ 8، خرداد 1382.

-         بحران مخاطب و شعر امروز ایران، مجله‌ی شعر، بهار 1382.

-         شگردهای هنری سعدی، سعدی‎شناسی ( دفتر ششم )، 1382.

-     بیان هنری در نهجالبلاغه، و تو لبخند می‌زدی، مجموعه مقالات درباره‌ی حضرت علی (ع) به كوشش دكتر صابر امامی، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، 1382.

-         گزیرهای ناگزیر در دقایق الهام، اَلْدِّراساتُ الاَدَبیَّه، لبنان، الرقم المتسلسل، 40-39، پاییز و زمستان 1381(دانشگاه لبنان).

-         داستان وامق و عذرا و روایت حسینی، مجله‎ی علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره‌ی هفدهم، ش‌2، بهار 1381.

-         رستاخیز سخن در بوستان سعدی، مجله‎ی‌ علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره‌ی هفدهم، ش‌2، بهار 1381.

-         چهرهی سعدی در آینه‏های موج‎دار، مجله‎ی دانشكده‎ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی، زمستان،1379.

-         سعدی‎پژوهی در سدهی چهارده هجری، كتاب ماه (ادبیات و فلسفه)، سال سوم، فروردین 1379،

-         هندوستان، سرزمین خاطره‌ها و درنگ‌ها، نگاه پنجشنبه، روزنامه‌ی خبر، اسفند 1379.

-     پرتوی از ولی‎الله اعظم در منشور شعر فارسی، كتاب " ادبیات انقلاب، انقلاب ادبیات، (مجموعه مقالات) كنگره‎ی بررسی تأثیر امام خمینی و انقلاب اسلامی بر ادبیات معاصر)، جلد دوم، 1378، انتشارات مؤسسه تنظیم آثار امام،

-         میزان آزادی شاعر در آفرینش اثرش، نگاه پنج‎شنبه (ویژه‎نامه‎ی روزنامه‎ی خبر) 18 تیر1377، صص 1و2.

-         خاقانی، نوآوری و تكرار، مجله‎ی عصر پنج‎شنبه، سال اول، ش چهارم، پنج‎شنبه 5 آذر1377، صص40 تا 44.

-     آمیزش ناسازها (پارادوكس) قسمت اول. مجله‎ی ادبیات معاصر، سال سوم، ش 23 و 24، فروردین و اردیبهشت 1377، صص 39 تا 44.

-         آمیزش ناسازها (پارادوكس) قسمت دوم. مجله‎ی ادبیات معاصر، سال سوم، ش 25 و 26، خرداد و تیر 1377، صص 33 تا 37.

-         حسامیزی (1)، مجله‎ی ادبیات معاصر، سال دوم، ش 17و 18، مهر و آبان 1376، صص 59 تا 61.

-         حسامیزی (2)، مجله‎ی ادبیات معاصر، سال دوم، ش 19و 20، آذر و دی 1376، صص 22 تا 36.

-         یك شب در میان اهل هوا،‌ نگاه پنج‎شنبه (ویژه‏نامه‎ی روزنامه خبر). پنج‎شنبه 25 بهمن 1375، صص1 تا 3.

-         آرایههای ادبی در قلمرو نثر- نفثه‎المصدور و شعر منثور، مجله‎ی كیهان فرهنگی، سال سیزدهم، ش 128، صص26 و 27.

-         خاقانی و سبك هندی، مجله‎ی اهل قلم، ش دوازدهم، اسفند 1374، صص10 تا 15.

-         زبان تمثیل و استعاره در نهجالبلاغه (قسمت اول)، روزنامه كیهان، سه‎شنبه 27 خرداد 1370.

-         زبان تمثیل و استعاره در نهجالبلاغه (قسمت دوم)، روزنامه كیهان، سه‎شنبه 3 اردیبهشت 1370.

 

 

كنفرانس‎ها و سخنرانی‌های علمی داخلی و خارجی

كاركرد هنری كلام در شاهنامه‌ی فردوسی، همایش بین‌المللی «فردوسی و حماسه‌سرایی در ایران و آسیای مركزی»، قزاقستان، آلماتی، 24 و 25 اردیبهشت 1386 (13 و14 می 2008 میلادی)

 موانع نواندیشی در ادبیات فارسی، همایش «باید‌ها و نبایدها در رشته‌ی

                زبان و ادبیات فارسی» تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 15 اسفند 1386.

             - نقد كتاب «معصومیت و تجربه» نوشته‌ی دكتر مرتضی خسرو نژاد،

               دانشگاه شیراز، سالن كنفرانس دانشكده‌ی علوم، 13 اسفند 1386.

             -  نقد رمان «رود راوی» نوشته‌ی ابوتراب خسروی، دانشگاه شیراز،               

                 سالن كنفرانس دانشكده‌ی علوم، 11 اسفند 1386.

             - شایست‌ها و ناشایست‌های شعر كودك ،‌ بخش زبان و ادبیات فارسی   

                 دانشگاه شیراز،‌ دوشنبه 3/10/86

 

-     ضرورت بازنگری در برنامه‌های آموزشی دوره‌ی دكتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه‌های كشور ...، همایش تأملی بر دوره‌های دكتری تخصصی در ایران، تهران، 26 و 27 اردیبهشت 1386.

-     تقابل كهنه و نو در آثار بهرام بیضایی (مشترك با خانم حقیقی)، دومین گردهم آیی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 6 شهریور 1386.

-         غبار عادت و مسیر تماشا، دومین گردهم آیی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 5 شهریور 1386.

-         شكل سنجی دو غزل از مولوی، همایش مولانا و نظریه‌های ادبی، كرمان، دانشگاه شهید باهنر، 28 اردیبهشت 1386.

-         ضرورت گسترش زبان فارسی، مراسم تجلیل از پروفسور دوفوشه‌كور، شیراز، آرامگاه حافظ، 27 اردیبهشت 1386.

-     مرگ حیات است و حیات است مرگ (بازخوانی رویدادی خجسته به نام مرگ در غزل های مولوی)، همایش مولانا و دین، سوم اردیبهشت 1386، شیراز، تالار شهید دستغیب.

-         آسیب‌شناسی كارنامه‌ی سعدی پژوهشی ، مراسم علمی یادروز سعدی، شیراز تالار حافظ، اول اردیبهشت 86 .

-         ضرورت نواندیشی، نظریه‌های ادبی معاصر و شعر ایران، همایش علمی روز جهانی شهر، شیراز، 24 اسفند 85.

-         یلدا در ادب فارسی و شعر حافظ، قونیه- تركیه، 30 آذر 85.

-         فرازها و فرودهای شعر عباس یمینی شریف، بزرگداشت عباس یمینی شریف، 28 آذر 85.

-         شكل شعر بیدل، عُرس بیدل، دومین كنگره‌ی بین‌المللی بزرگداشت میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی)، تهران، 8 و 9 آذر 85.

-         جایگاه حافظ در فرهنگ مردم، همایش بزرگداشت حافظ شیرازی، زاهدان، دانشگاه زاهدان، دوم آذر 85.

-         خیال‌پردازی‌های كودكانه، نخستین گردهم‌آیی ترویج زبان و ادبیات فارسی، اصفهان، شهریور 85.

-         ضرورت نواندیشی در ادبیات گران‌سنگ گذشته، مراسم روز جهانی اهل قلم، سالنِ فرمانداری لار، 15 تیر 85.

-         سرچشمه‌های غزل امروز ایران، همایش بررسی تحولات غزل معاصر ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهركرد، 11 خرداد 85.

-         شناخت خیام، همایش دبیران ادبیات شیراز، تالار مركز ضمن خدمت شیراز، 30 اردیبهشت 85.

-         بررسی مقاله‌هایی كه در پیوند با خیام نوشته شده است، مراسم علمی یادروز خیام، تالار سیمرغ نیشابور، 28 اردیبهشت 85.

-         بررسی ساده‌سرایی سعدی، تالار دانشگاه یاسوج، 9 اردیبهشت 85.

-         بازخوانی انتقادی كارنامه‌ی سعدی پژوهی، مراسم علمی یادروز سعدی، تالار حافظ، 31 فروردین 1384.

-     زمان حال و زبان قال نیم نگاهی به دیگر گونگی در شعر امروز، كنگره‌ی ستیغ سخن نكوداشت نصرالله مردانی، 4 اسفند 1384.

-         سهم زبان، تصویر و محتوا در آفرینش‌های ادبی،همایش دبیران ادبیات ناحیه‌ی یك آموزش و پرورش شیراز، 14 بهمن 1384.

-         جاذبه‌های سخن حافظ، همایش اعضای هیات علمی علوم پزشكی، شیراز، 8 بهمن 1384.

-         بررسی پژوهش‌های مربوط به سعدی، هفتمین نشست خانه‌ی كتاب فارس، نگارخانه‌ی وصال، سه‌شنبه 11 بهمن 1384.

-         پیوند آفرینش‌های ادبی با آموزه‌های دینی، جشنواره‌ی فرهنگی هنری سپاه عشایر، شیراز، 28 دی 1384.

-     دلیل رویكرد گسترده‌ی مردم به دیوان حافظ در موضوع فال، مراسم شب یلدای ایرانی، فرانسه- پاریس، فرهنگ ایران در فرانسه، 21 دسامبر 2005 سی‌ام آذر 1384.

-     بررسی محیط ادبی و اجتماعی شیراز در زمان سعدی و حافظ، دانشگاه سوربن (پاریس 3)، فرانسه- پاریس، 6 دسامبر 2005، 4 آذر 1384.

-     شیوه‌های نواندیشی در ادبیات امروز ایران، مؤسسه‌ی ملی زبان‌ها و تمدن‌های شرقی فرانسه (INALCO)، 5 دسامبر 2005، 5 آذر 1384.

-     زمینه‌های نوگرایی در ادبیات بعد از دوره‌ی بیداری، مؤسسه‌ی ملی زبان‌ها و تمدن‌های شرقی فرانسه (INALCO)، 28 نوامبر 2005، 7 آذر 1384.

-     آموزش شعر سعدی، مؤسسه‌ی ملی زبان‌ها و تمدن‌های شرقی فرانسه، پاریس، از 22 نوامبر تا 22 دسامبر 2005، اول آذر تا آخر آذر 1384.

-     آموزش زبان خلج و قشقایی، موسسه‌ِ ملی زبان‌ها و تمدن‌های شرقی فرانسه، پاریس، از 22 نوامبر تا 22 دسامبر 2005، اول آذر تا آخر آذر 1384.

-         رفتار خاقانی با ساخته‌های خیال خود، همایش خاقانی شناسی، دانشگاه ارومیه، 4 و 5 خرداد 1384.

-     حركت نوگرایی در غزل امروز فارس، كنگره ی بزرگ فارس‌شناسی، شیراز، بنیاد فارس‌شناسی ، اول تا سوم اردیبهشت ماه، 1384.

-         بالاخره سعدی بزرگ‌تر است یا حافظ، همایش دبیران ادبیات شیراز، مركز ضمن خدمت آموزش و پرورش، بهمن ماه 1383.

-         سنجش جایگاه سعدی و حافظ، جشنواره‌ی شیراز، بهشت ایرانی، فرانسه، پاریس، 2 بهمن 1383.

-         چگونگی تأثیرپذیری غزل امروز از جریان‌های شعر معاصر، همایش بنیاد ایران‌شناسی، 29 آذر تا 2 دی ماه 1383.

-         جریان‌های امروز شعر شیراز، نمایشگاه بین‌المللی كتاب، شیراز، 7 آذر 1383.

-         تصویر زمان در شعر معاصر، همایش چشم انداز شعر معاصر فارسی، تهران، سازمان گسترش زبان و ادبیات فارسی، مهر 1383.

-     Why Khayyam and his thought emerge، كنگره‌ی بین‎المللی خیام، هند، دهلی نو، 14 تا 16 مارس 2004 (24 تا 26 اسفند 82).

-         نسیم شمال فرزند زمان خویشتن، همایش بزرگداشت نسیم شمال (مشترك با آقای دكتر پارسا)، تهران، 21/12/82.

-     ضرورت درك زمان- نقد جریان‌های شعر معاصر، همایش علمی و پژوهشی، نمود نظریه‌های مدرن ادبی در ادبیات كلاسیك فارسی، مهاباد، 25 و 26 آذر 1382.

-     نگاهی به هفت‎پیكر نظامی بر بنیاد پوشش صوفیه، همایش تجلی عرفان در سخن سخنوران آذربایجان، (مشترك با آقای صدیقی)، ارومیه،23 و 24 مهر1382.

-         پاره‌ای دیگر از پیكر، بزرگداشت حكیم نظامی، سفر به جمهوری آذربایجان، گنجه، باكو، 27 شهریور تا 5 مهر 1382.

-         كاركرد رنگ در شاهنامه، یادروز فردوسی، دانشگاه فردوسی مشهد، 25/2/82.

-         ضرورت نواندیشی درمراكز آموزشی، مراسم بزرگداشت هفته‌ی معلم، شهرستان خرم بید، دانشگاه پیام نور، 17/2/82.

-         روان‎تر از آب، روشن‎تر از آفتاب، همایش نكوداشت سعدی، دانشگاه یزد، تالار اجتماعات دانشگاه یزد، 14/2/82.

-         كاركرد شگرف آثار هنری، همایش استانی ادبیات فارسی، تالار فرهنگیان، شیراز، 7/2/82.

-         ویژگی‌های هنری گلستان سعدی، سومین دوره‌ی شب‎های ادبیات ایران، تالار حافظ شیراز، 10/12/81.

-     واكاوی تنگناهای پژوهشی در علوم انسانی، نخستین جشنواره‌ی علمی پژوهشی دانشگاه پیام نور، پیام نور فیروزآباد – 12/10/81.

-         حسینی شیرازی و نسخه‌ای نویافته از پنج گنج او، نخستین همایش ملی ایران‌شناسی، تهران، 30/3/81.

-         بحران مخاطب در شعر امروز ایران، نخستین همایش ملی ایران‌شناسی، تهران، 29/3/81.

-         چرا سعدی شایسته‎ی گرامی‌داشت است، مراسم یادروز سعدی، دانشگاه گیلان، رشت، تالار مطهری، 3/2/81.

-         شگردهای هنری سعدی، مراسم یادروز سعدی، شیراز، تالار حافظ، 1/2/81.

-         مخاطبان شعر امروز، تالار فردوسی، دانشگاه شیراز،31/1/81.

-         عرفی شیرازی، دومین دوره‎ی‌ شب‎های ادبیات ایران،‌ تالار حافظ شیراز،13/12/80.

-         داستان وامق و عذرا، نخستین همایش پژوهش‎های ادبیات فارسی،‌دانشگاه تربیت مدرس، تهران، 15و16بهمن 1380.

-         اهل زار و سایكودرام، نخستین همایش سراسری سایكودرام، تالار حافظ، شیراز، دوشنبه4/4/80 .

-         پیوند دین و ادبیات،‌ دانشكده فنی صا ایران، شیراز، 21/3/80.

-         سعدی‎پژوهی، نمایشگاه بین‎المللی كتاب تهران، 25/2/80، ( سرای اهل قلم).

-         جایگاه سعدی در خارج از ایران، یادروز سعدی، (مرودشت، تالار دكتر شریعتی)، اردیبهشت 1380.

-         بیان هنری در نهجالبلاغه، كنگره‎ی سیره و اندیشه‎ی امام علی(ع)، شیراز اسفند 1379.

-         بررسی وضعیت زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره هند، سالن فردوسی، دانشكده علوم، دانشگاه شیراز، 29/8/79.

-     ضرورت دگرگونی برنامههای رشتهی زبان و ادبیات فارسی، ارایه‎ شده در نخستین همایش استادان زبان و ادبیات فارسی، بهار 1379.

-         چرا حافظ ماندگار است، تالار آل احمد دانشكده‎ی ادبیات، دانشگاه شیراز، شنبه 4/10/78.

-         نوآوری در شعر امروز، تالار آل احمد دانشكده ادبیات، دانشگاه شیراز، سه‎شنبه 1/8/78.

-         حافظ، نگاهی دیگر، دانشكده علوم، دانشگاه شیراز، چهارشنبه 15/2/78.

-         میزان حضور سعدی در تحقیقات ادبی، نخستین یادروز سعدی، تالار خوارزمی شیراز، 1/2/1377.

-         رستاخیز كلام، حسامیزی، دانشكده‎ی پیراپزشكی شیراز، پنج‎شنبه 1/8/76.

-         دوره دانش‎افزایی استادان زبان و ادبیات فارسی سراسر هند، دهلی نو، تدریس ادبیات معاصر و شیوه‎های نگارش، 1376.

-         ادبیات انقلاب، سالن شهید صدوقی، فسا، چهارشنبه 6/7/73.

 

طرح‌های پژوهشی:

-         راهنمای موضوعی نیماپژوهی (شماره‌ی 272 C- 1704- LA - 83) از تاریخ 15/6/83 تا 15/6/86.

-         بررسی سهم فارس در شعر فارسی 1386.

-         تصحیح دیوان امین الدین بلیانی1386.

-         راهنمای موضوعی سعدی‎شناسی، كتاب‌ها، (249  C - 1626- LA - 82) از تاریخ 15/9/82 تا 15/9/85.

-         گونه‌های نوآوری در شعر امروز ایران، (شماره‌ی 197- c – 1496-LA – 81) از تاریخ 15/3/81 تا 15/3/83.

-         تصحیح پنج گنج حسینی، (شماره‎ی 127-c  - 1376 – LA – 79) از تاریخ 15/10/79 تا 15/4/81.

 

 

 

راهنمایی و مشاوره پایاننامه‌ها:

الف: دانشگاه شیراز

-     بررسی ساختار و محتوای داستان‌های كوتاه امین فقیری،(راهنما)، تاریخ تصویب: 12/8/86. كارشناسی ارشد، (دانشجو: میترا یزدان‌پناه)

-     كارنامه‌ی تحلیلی شعر شرق فارس، شهرستان‌های جهرم، فسا، استهبان، داراب(راهنما)، تاریخ تصویب: 12/8/86، كارشناسی ارشد، (دانشجو: زهرا محمدی)

-     بررسی تحلیلی كارنامه‌ی شعر شمال استان فارس (شهرستان‌های ارسنجان، پاسارگاد، مرودشت)،(راهنما)،  تاریخ تصویب: 27/7/86 ، كارشناسی ارشد، (دانشجو: مرضیه دوگوهر)

 

-     جریان شناسی غزل شاعران جوان جنوب ایران (استان‌های فارس، خوزستان، بوشهر و هرمزگان)(راهنما)، تاریخ تصویب: 10/11/86 ، كارشناسی ارشد، (دانشجو: محمد مرادی)

-     بررسی كاركرد زاویه دید و راوی و نحوه‌ی روایت‌گری در داستان‌های برجسته معاصر از سال 1360 تا 1385، (راهنما)، تاریخ تصویب: 16/11/85، تاریخ دفاع: - ، كارشناسی ارشد، (دانشجو: طاهره جوشكی)

-     بررسی ساختاری كلیدر محمود دولت‌آبادی بر پایه نظریه روایت‌شناسی، (راهنما)، تاریخ تصویب: 9/10/85، تاریخ دفاع: 21/6/86 ، كارشناسی ارشد، (دانشجو: ساناز مجرد)

-     بررسی انتقادی كارنامه‌ی ده ساله‌ی سعدی پژوهی (1375 تا 1385)، (راهنما)، تاریخ تصویب: 9/10/85، تاریخ دفاع: - ، كارشناسی ارشد، (دانشجو: فرزانه معینی)

-     بررسی رویكردها و نظریه‌های ادبی در تحلیل شعر ازاد ایران (از آغاز تا سال 1350)، (راهنما)، تاریخ تصویب: 24/4/85، تاریخ دفاع: - ، دكتری، (دانشجو: مصطفی صدیقی)

-          تحلیل جنبه‌های روان شناختی آثار سعدی ، (مشاور)، تاریخ تصویب: 20/4/84، تاریخ دفاع: 2/7/86 ، دكتری، (دانشجو: محمد رضا دیری)

-     بررسی محتوا و ساختار طنز در نثر مشروطه 1320-1270 هـ.. ش ، (مشاور)، تاریخ تصویب: 6/6/85، تاریخ دفاع: - ، دكتری، (دانشجو: محمدجواد دهقانیان)

-     داستان نویسان فارس از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی (1357)، (راهنما)، تاریخ تصویب: 6/4/84، تاریخ دفاع: - ، دكتری، (دانشجو: قاسم سالاری)

-     بررسی تحلیلی- توصیفی مقالات فارسی مربوط به نظامی در حوزه‌ی جغرافیایی ایران، (مشاور)، تاریخ تصویب: 8/4/83، تاریخ دفاع: 13/10/85 ، دكتری، (دانشجو: زینب نوروزی)

-     نمادپردازی پرندگان در شعر معاصر (سروده‌های نیما، اخوان ثالث، شاملو، سپهری و فروغ فرخزاد، (راهنما)، تاریخ تصویب: 18/7/84، تاریخ دفاع: 22/6/85 ، كارشناسی ارشد، (دانشجو: ابراهیم اكبری)

-     بررسی صورت و محتوای شعر سیمین بهبهانی، (راهنما)، تاریخ تصویب: 5/12/81،‌ تاریخ دفاع: 24/6/83،كارشناسی ارشد، (دانشجو: مریم حیدری)

-     بررسی بن‎مایه‌های داستان‎های كوتاه ایرانی، (راهنمای مشترك)، تاریخ تصویب: 31/1/81، تاریخ دفاع: 29/2/83، دكتری، (دانشجو: غلامرضا پیروز)

-         تحلیل استعاره در غزل‌های بیدل، (مشاور)، تاریخ تصویب: 12/8/82 تاریخ دفاع: 24/6/84 دكتری (دانشجو: محمدرضا اكرمی)

-     بررسی تطبیقی فخر و مباهات در دیوان خاقانی و متنبی، (مشاور تاریخ تصویب: 12/3/83 تاریخ دفاع: 18/11/85، دكتری، (دانشجو، رویین‎تن فرهمند)

-     نقد و بررسی شعر عاشورا از صفویه تا 1380، (راهنما)، تاریخ تصویب: 11/3/83، تاریخ دفاع: 23/3/86،دكتری، (دانشجو: غلامرضا كافی)

-     معرفی و بررسی كتاب‌های چاپ شده مربوط به مثنوی مولوی در زبان فارسی، (مشاور تاریخ تصویب: 14/2/83، تاریخ دفاع: 23/3/86،دكتری (دانشجو: خسرو قاسمیان)

-     جلوه‌های نیست انگاری (نیهیلیسم) در ادبیات معاصر فارسی (راهنما)، تاریخ تصویب: 10/3/83، تاریخ دفاع: ،كارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: مرداد 1384 (دانشجو: مهدی فاموری)

-     صورخیال در ادبیات كودكان و نوجوانان(راهنما)، تاریخ تصویب : 6/12/80، تاریخ دفاع: 23/6/82، كارشناسی ارشد (دانشجو: علی ارمغان)

-         عوامل تأویل‎پذیری شعر حافظ، (راهنما)، تاریخ تصویب: 2/4/82، دكتری، تاریخ دفاع: 12/2/85، (دانشجو: عزیز شبانی)

-     بررسی مضامین دینی در دیوان خاقانی و تبیین جنبه‌های هنری آن، (مشاور)، تاریخ تصویب: 19/3/82، دكتری، تاریخ دفاع: 16/12/84، (دانشجو: محمد حسین نیكدار اصل)

-     بررسی و تحلیل نكات تاریخی و جغرافیایی كلیات سعدی، (مشاور)، تاریخ تصویب: 25/1/82، دكتری، تاریخ دفاع: مرداد1384 (دانشجو: سعید قشقایی لك)

-     نقد و تحلیل تصویرگری‌های هنری در اشعار دكتر مهدی حمیدی، (مشاور)، تاریخ تصویب: 26/9/80 تاریخ دفاع:30/12/81، كارشناسی ارشد، (دانشجو: كرامت جمس)

-     شرح مشكلات دیوان خاقانی، (راهنما)، تاریخ تصویب: 3/10/80،‌ تاریخ دفاع: 26/11/81، كارشناسی ارشد، (دانشجو: جلیل خلیلی جهرمی)

-     تأثیر محیط طبیعی و اجتماعی شمال در شعر شاعران گیلان، (راهنما)، تاریخ تصویب: 12/7/80، تاریخ دفاع: 12/11/81، كارشناسی ارشد (دانشجو: نگین صفری نژاد بی‌نظیر)

-     نقد و تحلیل شیوهی زبان و نحوهی بیان رهی معیری، (مشاور)، تاریخ تصویب: 11/4/80،‌ تاریخ دفاع: 25/7/81، كارشناسی ارشد (دانشجو: علی اكبر كمال‌آبادی فراهانی)

-         تجلی رنگ در شاهنامه (راهنما)، تاریخ تصویب:25/4/80 ، تاریخ دفاع: 25/6/81، كارشناسی ارشد (دانشجو: لیلا احمدیان)

-     بررسی تطبیقی حكمت در آثار جبران خلیل جبران و سهراب سپهری، (مشاورتاریخ تصویب: 16/8/79، تاریخ دفاع: 5/6/80، كارشناسی ارشد، (دانشجو: عبدالرضا سعیدی)

-         بررسی شعر جنگ (راهنما)، تاریخ تصویب: 30/5/79، تاریخ دفاع: 18/4/80كارشناسی ارشد، (دانشجو: غلامرضا كافی).

-         دیدگاه‌های اخلاقی سنایی، (مشاور)، تاریخ تصویب: 22/5/78،‌ تاریخ دفاع: 31/2/80، كارشناسی ارشد، (دانشجو: سعید عزیزی)

-     تجزیه و تحلیل زبان‎شناسی غزلیات استاد شهریار از نظر آوایی و واژگان (مشاور)، كارشناسی ارشد، (دانشجو: یوسف حضرتی)،1379.

-     بررسی تطبیقی وطنیات محمد تقی بهار و احمد شوقی، (مشاور)، تاریخ تصویب: 17/11/79، كارشناسی ارشد، (دانشجو: نوازالله فرهادی).

ب- دانشگاه‌های دولتی دیگر

-         مقاله‌شناسی توصیفی تحلیلی فردوسی، (مشاور)، كارشناسی ارشد، دانشجو: خانم سید یزدی، دانشگاه فردوسی مشهد

-     زمینه سازان نمایشنامه نویسی در ایران، (مشاور) تاریخ دفاع تیر ماه 1384 كارشناسی ارشد، دانشجو شهین حقیقی. دانشگاه شهید چمران اهواز

-         نقد و بررسی نثر پژوهشگران معاصر، (مشاور)، خانم زارع، دانشگاه یزد

ج: دانشگاه‌های آزاد اسلامی

-         اصلاح گرایی و تحول طلبی از دیدگاه حافظ و سعدی، (راهنما)، كارشناسی ارشد، (دانشجو: داراب زارع)، فیروزآباد، 1381.

-         زندگی و مرگ در شعر معاصر، (راهنما)، كارشناسی ارشد، (دانشجو: كمال صالحی)، فسا، 1381.

-         نوآوری در قالب‌های سنتی شعر معاصر، (راهنما)، كارشناسی ارشد، (دانشجو: زیبا فلاحی)، فسا، 1381.

-         زن در ایل قشقایی، (مشاور)، كارشناسی ارشد، (دانشجو: سیمین گرگین)، فیروزآباد، 1381.

-     نوآوری و سنت گرایی در شعر اخوان، (راهنما)، كارشناسی ارشد، 
(دانشجو: علیرضا هنرور)، فیروزآباد، 1380.

-         بیان در هفت پیكر نظامی، (راهنما)، كارشناسی ارشد، (دانشجو: فاطمه جان‌افشان)، فیروزآباد، 1380.

-         انسان در آثار سعدی، (راهنما)، كارشناسی ارشد، (دانشجو: فرح نیازكار)، فسا، 1380.

-         آرمان شهر جلال آل احمد، (مشاور)، كارشناسی ارشد، (دانشجو: محمد رضا كمالی بانیانی)، فسا 1380.

-         بررسی داستان نویسی مدرن ایران، (مشاور)، كارشناسی ارشد، (دانشجو: احمد خادمی)، فسا، 1380.

-     چهره علی (ع) در شعر دوره صفویه، (راهنما)، كارشناسی ارشد، 
(دانشجو: خدیجه عباسی)، فیروزآباد، 1379.

-         فرهنگ واژگان شاهنامه، (مشاور)، كارشناسی ارشد، (دانشجو: مرضیه گودرزی)، فسا، 1379.

 

 

برخی از فعالیت‎های علمی اجرایی :

-         عضو كمیته‌ی علمی دبیرخانه‌ی ستاد گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی وزارت علوم از شهریور 1386.

-         رییس گروه علمی ادبیات و زبان‌شناسی همایش بین‌المللی مكتب شیراز، از 29/2/86.

-         دبیر علمی همایش نقش شعر فارس در خارج از حوزه‌ی فارس، به مناسبت روز جهانی شعر، اسفند 85.

-         مدیر گروه پژوهشی ادبیات كودك و نوجوان، انجمن ترویج زبان و ادب فارسی از 21/12/85.

-         عضو هیات تحریریه‌ی فصلنامه‌ی نقد ادبی، از 1385.

-         عضو هیات تحریریه‌ی فصلنامه‌ی دانشكده‌ی ادبیات علوم انسانی دانشگاه شهركرد، از 1385.

-         عضو كمیته‌ی برنامه‌ریزی راهبردی دانشكده‌ی ادبیات و علوم انسانی، از 24/10/85.

-         دبیر علمی همایش «نظریه‌های ادبی و شعر ایران» به مناسبت روز جهانی شعر، اسفند 1385.

-         عضو كمیته‌ی تخصصی برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی مدیریت طرح و توسعه‌ی دانشگاه شیراز، از 1/4/85.

-         عضو هیأت مؤسس و شورای «مركز مطالعات ادبیات كودك» دانشگاه شیراز، از 6/12/84.

-         عضو هیات منصفه‌ی مطبوعات فارس (از سال 1384).

-         دبیر علمی جشنواره‌ی مهر 4، (شعر و قصه‌ی دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور)، مهر 1384.

-         مدیر قطب علمی «پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس»، از فروردین 1384.

-         رئیس بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز، از 14/5/83.

-         مدیر قطب علمی «شاعران و نویسندگان فارس»، از 23/8/83.

-         عضو هیأت علمی پنجمین مجمع علمی آموزش زبان و ادب فارسی كشور، اراك، 27 تا 29 آبان ماه 1383.

-         عضو هیأت علمی هم‌اندیشی ادبیات قرن نهم، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان،      اسفند 1383.

-         دبیر همایش ملی بازنگری برنامه‌های آموزشی زبان و ادبیات فارسی، خرداد 1382.

-         دبیر علمی جشنواره‌ی مهرگان 2، دومین جشنواره شعر و قصه دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور، مهر 1382.

-         دبیر علمی جشنواره مهرگان‌‌‌1، نخستین جشنواره‎ی شعر و قصه‎ دانشگاه‎های علوم پزشكی كشور، مهر‌1381.

-         دبیر علمی سومین دوره‌ی شب‌های ادبیات ایران، اسفند 1381.

-         مدیر علمی- پژوهشی مركز حافظ‎شناسی از سال 1379 تاكنون.

-         دبیر نخستین دوره‎ی «شب‎های ادبیات ایران» 1379.

-         عضو كمیته‎ی اجرایی همایش مدرسان زبان و ادبیات فارسی، اردیبهشت 1379.

-         مؤسس مركز سعدی‌شناسی و مدیر آن مركز، از سال 1375 تا 1378..

-         مسؤول هیأت علمی دومین جشنواره دانشجویان سراسر كشور. (خرداد 1377)

-         ساخت و اجرای برنامه‎ی ادبی «پنجره‌ای به سوی شعر- 13 قسمت) صدا و سیما، 1376.

-         عضو هیأت علمی نخستین مجمع آموزش زبان و ادبیات فارسی، 1376.

-         عضو شورای شعر صدا و سیمای مركز فارس، از سال 1374 تا 1376.

-         مؤسس مركز حافظ‎شناسی و مدیر و عضو هیأت مدیره آن مركز، از سال 1375.

-         مسؤول هیأت علمی نخستین جشنواره‎ی دانشجویان سراسر كشور (اسفند 1375).

-         عضو كمیسیون نام‎گذاری استان فارس.

 

 

 

 

 

 

 

 

دریافت نشان‌ها و جوایز:

-         برنده‌ی جایزه‌ی «پژوهشگر نمونه بخش زبان و ادبیات فارسی» دانشگاه شیراز، در هفته‌ی پژوهش، آذر1386.

-         برنده‌ی جایزه‌ی «پژوهشگر نمونه بخش زبان و ادبیات فارسی» دانشگاه شیراز، در هفته‌ی پژوهش، دی 1385.

-     برنده‌ی جایزه‌ی كتاب برگزیده‌ی سال 83 در حوزه‌ی تحلیلی فرهنگی ادبی (كتابِ «گونه‌های نوآوری در شعر معاصر ایران»)، در جشن فرهنگ فارس

-     انتخاب از سوی بخش فرهنگی سفارت فرانسه و مؤسسه‌ی ملی زبان‌ها و تمدن‌های شرقی فرانسه برای دریافت بورس دو ماهه در سال 2005 در فرانسه.

-         احراز مقام «پژوهشگر برگزیده‌ی دانشگاه شیراز»، 23 آذر 1384

-         برنده‌ی جایزه‌ی «پژوهشگر نمونه‌ی فرهنگی فارس»، آذر 1383.

-         برنده‌ی جایزه‌ی «كتاب نمونه‌ی شعر معاصر» (كتاب «رنگ از رخ تمام قلم‌ها پریده است») در جشن فرهنگ فارس، آذر 1383.

-         برنده‌‎ی جایزه‌ی «پژوهشگر برگزیده‌ی بخش زبان و ادبیات فارسی» دانشگاه شیراز در هفته‌ی پژوهش، 26 آذرماه 1382.

-         برنده‎ی جایزه‌ی «نویسنده و شاعر برگزیده‌ی كشوری» در مراسم هفته‌ی كتاب، تهران، 19 آذرماه 1382.

-         برنده‎ی جایزه‎ی كتاب سال سعدی، كتاب «فرهنگ سعدی پژوهی» مراسم یادروز سعدی، اول اردیبهشت 1381.

-         برنده‎ی جایزه‎ی كتاب برگزیده‎ی سال در دومین جشنواره فرهنگ و دریافت دیپلم افتخار، آبان 1380.

-         برنده‌ی جایزه «پژوهشگر برگزیده» استان فارس، 1378.

-         احراز مقام اول مسابقات فرهنگی- هنری فجر در رشته شعر، 1368.

-         احراز مقام برگزیده مسابقات بین‎المللی حرم امن با جایزه سفر به خارج، 1368.

 

 

 سوابق رسمی خدمات آموزشی:

-         دانشگاه شیراز (از 1/2/1378)

-         دانشگاه علوم پزشكی شیراز (1373-1374)

-         دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان (1369-1373)

-         اداره‎ی آموزش و پرورش (1358-1368)


آرشیو مطالب
دیگر مطالب
پیوند های روزانه
امکانات سایت
blogskin

تبلیغات متنی

تبلیغات متنی