تبلیغات
مركز خرم بیدشناسی - خرم بید6
مركز خرم بیدشناسی
به بام استان فارس ،سرزمینی از جنس مهر و ماه خوش آمدید.اینجا مهد چشمهای بارانی ،دستهای آفتابی و دلهای نورانی است.


سطح زیر کشت محصولات عمده زراعی و باغبانی          

شهرستان خرم بید

ردیف

نام محصول

سطح زیر کشت (هکتار)

عملکرد (تن)

میزان تولید(تن)

۱

گندم

۸۴۰۰

۳/۴

۳۶۱۲۰

۲

ذرت دانه ای

۱۰۰۰

۹

۹۰۰۰

۳

ذرت علوفه ای

۲۵۰

۵۰

۱۲۵۰۰

۴

گوجه فرنگی

۳۵۰

۴۵

۱۳۵۰۰

۵

جو

۲۷۰۰

۲/۳

۸۶۴۰

۶

یونجه

۱۳۵۰

۵/۷

۱۰۱۲۵

۷

حبوبات

۱۲۵۰

۸/۱

۲۲۵۰

۸

سیب زمینی

۴۲۰۰

۲۱

۸۸۲۰۰

۹

خیار

۳۰۰

۱۲

۳۶۰۰

۱۰

کلزا

۵۷۰

۶/۲

۱۴۸۲

۱۱

انگور

۶۵۸

۱۰

۶۵۸۰

۱۲

سیب

۲۳۵

۱۸

۴۲۳۰

۱۳

به

۸۴

۱۲

۱۰۰۸

۱۴

بادام

۴۵۵

۹/۱

۸۶۴

۱۵

گردو

۱۴۵

۲

۲۹۰

۱۶

هلو و شلیل

۶۵

۱۶

۱۰۴۰

۱۷

آلو و گوجه

۱۰۳

۱۲

۱۲۳۶

۱۸

گلابی

۲۰

۱۳

۲۶۰

۱۹

هندوانه

۲۰۰

۶۰

۱۲۰۰۰

۲۰

سایر محصولات جالیزی

۱۵۰

۳۰

۴۵۰۰

۲۱

آفتابگردان

۲۰۰

۸/۱

۳۶۰

۲۲

چغندر قند

۱۵۰

۴۸

۷۲۰۰

۲۳

پیاز

۵۰

۸۵

۴۲۵۰

۲۴

سایر محصولات

۱۳۰

 

 

۲۵

سایر محصولات باغی

۱۴۳۵

 

 

 

جمع کل

۲۴۴۵۰

 

 

هر چه از شمال به سمت جنوب یعنی بخش مشهد مرغاب حرکت نماییم هوا گرمتر می شود خرم بید از نظر اقلیمی در گروه اقلیمی سرد و خشک قرار می گیرد.


رودخانه ها 
رودخانه قشلاق و شهید آباد از حوزه آبریز کوه گند بوئی و مراتع میش بندان در غرب ،روستاهای :انارک ،سید احمدی ،دلونظر، قطعه میرزا و شمال قشلاق سرچشمه گرفته در ادامه به رودخانه سیوند و کر می پیوندد .

 رودخانه مشهد مرغاب 2-
 رودخانه غیاقلو-3
 
4-رودخانه لایلور 
 رودخانه خرمی (شرف آباد)-5
 رودخانه گرداب-6


کشاورزی و منابع طبیعی 
زراعت و باغداری
  
   کل سطح زیر کشت شهرستان
۴۵۰۰۰ هکتار می باشد که سالیانه بالغ بر ۲۱۲۵۰ هکتار زیر کشت محصولات زراعی و ۳۱۹۹ هکتار زیر کشت محصولات باغی می باشد .در ترکیب کشت محصولات سالانه شهرستان غلات جایگاه ویژه ای دارد به طوری که ۱۱۵۰۰ هکتار با ۶۱ درصد سطح زیر کشت محصولات سالانه را دربر میگیرد و منحصر به گندم جو و ذرت دانه ای می باشد . سیب زمینی پس از غلات بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است . سطح زیر کشت این محصول ۴۲۰۰ هکتار می باشد که از بابت سطح زیر کشت و تولید مقام اول استان را به خود اختصاص داده است با توجه به وجود صنایع تبدیلی از جمله کارخانه یک و یک در شهرستان گوجه فرنگی با سطح زیر کشت ۳۰۰ هکتار و تولید ۵/۱۳ هزار تن و خیار با سطح زیر کشت ۳۰۰ هکتار و تولید ۳۶۰۰ تن دارای اهمیت خاصی می باشد . وسعت باغات میوه شهرستان ۳۱۹۹ هکتار است که در میان محصولات باغی انگور با ۷۷۱ هکتار سطح زیر کشت و تولید افزون بر ۵/۶ هزار تن اهمیت ویژه ای دارد . از دیگر محصولات باغی خاص شهرستان می توان به سیب و بادام اشاره کرد که با سطح زیر کشت به ترتیب ۴۱۵و۶۹۵ هکتار تولیدی برابر با ۴۲۳۰ و۸۶۵ تن را دارا می باشد
 آرشیو مطالب
دیگر مطالب
پیوند های روزانه
امکانات سایت
blogskin

تبلیغات متنی

تبلیغات متنی