تبلیغات
مركز خرم بیدشناسی - شهرستان خرم بید از منظر آمار
مركز خرم بیدشناسی
به بام استان فارس ،سرزمینی از جنس مهر و ماه خوش آمدید.اینجا مهد چشمهای بارانی ،دستهای آفتابی و دلهای نورانی است.

 

وضعیت شهرستان از نظر : تقسیمات كشوری

تعداد شهر : شهرستان دارای دو شهر بنام صفاشهر مركز شهرستان و قادرآباد مركز بخش مشهد مرغاب می باشد .

تعداد بخش : دارای دو بخش بنام بخش مركزی وبخش مشهد مرغاب

تعداد دهستان: سه دهستان شامل دهستانهای خرمی – قشلاق و شهیدآباد

تعداد آبادی : دارای 308 آبادی كه از این تعداد 28 آبادی مسكونی و مابقی غیر مسكونی هستند

وسعت: حدود 2925 كیلومتر مربع

جمعیت كل شهرستان : 50665 نفر با جمعیت عشایر

جمعیت مردان : 25813 نفر

جمعیت زنان: 24852 نفر

جمعیت شهری : 38200 نفر

جمعیت روستایی: 9465 نفر

جمعیت غیر ساكن: حدود 3000 نفر عشار سیار كوچرو كه در فصل بهار و تابستان در مناطق ییلاقی شهرستان اسكان می یابند و به كل جمعیت اضافه شده است

نرخ بیكاری : 9%

وضعیت شهرستان از نظر : آموزش و پرورش و آموزش عالی

تعداد دانش آموزان: 10128 نفر (پسر و دختر )

تعداد مدارس و واحدهای آموزشی: 108 واحد ( ابتدایی ، راهنمایی، متوسطه )

مراكز آموزش عالی موجود در شهرستان: 2 مركز شامل دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد

تعداد دانشجویان دانشگاه پیام نور : تعداد 1370 نفر دانشجو در 8 رشته تحصیلی مشغول به تحصیل می باشند كه از این تعداد 925 نفر دختر و 444 نفر پسر می باشند.

تعداد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی: تعداد دانشجویان دانشگاه680 نفر كه كلا پسر و در 5 رشته تحصیلی مشغول به تحصیل می باشند.

تعداد طلبه های حوزه علمیه: تعداد 72 نفر كه 42 نفر در حوزه علمیه برادران و 30 نفر در حوزه علمیه خواهران مشغول به تحصیلات حوزوی هستند.

تعداد كتابخانه های عمومی: 9 باب كه 4 مورد در نقاط شهری و 5 مورد در نقاط روستایی استقرار دارد.

امكانات تربیت بدنی: زمین فوتبال چمن احداثی و طبیعی 3 مورد – سالن چند منظوره سرپوشیده 4 واحد – زمین خاكی 3 مورد

وضعیت شهرستان از نظر : كشــاورزی

میزان كلی اراضی زیر كشت: 37000 هكتار

میزان اراضی تحت اشغال باغات : 1950 هكتار

میزان اراضی زیر كشت زراعی : 19250 هكتار

میزان كل محصولات زارعی و باغی : 216615 تن

میزان محصولات تولیدی باغی: 15000 تن

محصولات عمده باغی شامل: انگور – بادام – سیب – گردو

میزان محصولات تولیدی زراعی : 201615 تن

محصولات عمده زراعی : گندم، جو ، سیب زمینی ، ذرت

تعداد چاههای كشاورزی: 460 حلقه

تعداد چاههای عمیق : 255 حلقه

تعداد چاههای عمیق برقدار: 210 حلقه

تعداد چاههای نیمه عمیق دستی : 205 حلقه

تعدا قنوات : 203 رشته

تعداد چشمه ها : 60 دهنه

وضعیت شهرستان از نظر: صنعـــت

تعداد واحد های صنعتی فعال : 114 واحد

شامل: 90 واحد سنگبری – 8 واحد معدن سنگ و گچ – كارخانجات ذرت خشك كنی – تولید مواد غذایی یك و یك ، تولید مواد غذایی كیانی، ابراهیمی – تولید كاغذ كرافت كارخانه شیر خرم لبن (دالیز)- كارخانه های تولید گچ – كارگاه تولیدی ملامین – كارخانه تولید شن و ماسه

تعداد شاغلین در صنعت: 2230 نفر

اسامی واحد های صنعتی فعال و غیر فعال :

معادن سنگ انگورك – چاه مرغی – كوه سفید حسن آباد – خورجان ، سیلس – سنگ گچ – شن و ماسه – كارخانجات ذرت خشك كنی – تولید مواد غذایی یك و یك ، تولید مواد غذایی كیانی، ابراهیمی –تولید كاغذ كرافت و 110 واحد سنگبری فعال و غیر فعال ( 90 واحد فعال )– كارخانه شیر خرم لبن ( دالیز) كارخانه های تولید گچ – كارگاه تولیدی ملامین – كارخانه تولید شن و ماسه

وضعیت شهرستان از نظر : خدمات زیر بنایی

الف، راهها :

طول راههای آسفالته و فرعی : 281 كیلومتر شامل 170 كیلو متر طول اصلی و 111 كیلومتر طول فرعی

طول راههای در دست احداث : 175 كیلومتر شامل 107 كیلومتر راه آهن – 55 كیلومتر باند دوم محور اصلی و 13 كیلومتر راه روستایی

طول راههای روستایی : 92 كیلومتر كه 27 كیلومتر آن خاكی و شوسه مابقی آسفالت می باشد.

ب، گاز:

تعداد كل انشعابات گاز : 7820 انشعاب

تعداد علمكهای منصوبه: 5910 علمك

طول شبكه های گاز رسانی : 197 كیلومتر طول شبكه داخلی در سطح شهرها و روستاها و حدود 159 طول كیلومتر خط انتقال گاز به شهرستان می باشد.

تعداد روستاهای برخوردار از گاز : 5 روستا در بخش مركزی

تعداد شهرهای برخوردار از گاز : 2 شهر – صفاشهر – قادرآباد

ج، ارتباطات :

تعداد مراكز تلفن شهری: 4 مركز

تعداد مراكز تلفن روستایی : 6 مركز

تعداد شماره تلفنهای ثابت منصوبه : 13480 شماره

تعداد شماره تلفنهای همراه فعال : 1270 شماره

د،آب و برق :

تعداد مشتركین برق : 10930 مشترك

تعداد مشتركین آب آشامیدنی: 11559 مشترك

تعداد مشتركین آب آشامیدنی شهری: 9719 مشترك

تعداد مشتركین آب آشامیدنی روستایی : 1840 مشترك

تعداد سدها موجود با ذكر نام: ــــــ

ه،امور بهداشتی و درمانی :

تعداد مراكز بهداشتی : 4 مركز بهداشتی و درمانی در نقاط شهری صفاشهر و قادرآباد

تعداد خانه های بهداشت فعال: 14 مركز در سطح شهرها و روستاها

تعداد تختهای بیمارستانی: 32 تخت

و، جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی

آثار تاریخی فرهنگی : مجموعه آثار تاریخی امام زاده شهداء در صفاشهر – امام زاده سید محمد حسین در روستای خورجان – كاروانسرهای دوره قاجاریه و صفویه در صفاشهر و روستای شهید آباد – مسجد جامع خرمی صفاشهر – قلعه های قدیمی – تل خاكی معروف به قصر سرخ بهرام گور در صفاشهر – غاردیو در شهیدآباد

جاذبه های طبیعی و تفرج گاهها :تفرجگاه زیبا و دلپذیر قصریعقوب و تفرجگاه بیدستان در صفاشهر – جنگل و كوههای چنارو – مجموعه چشمه بناب در شمال قادرآباد – تنگ حنا در شرق روستای شهیدآباد – تنگ دیدگان – كوههای شمالی صفاشهر – قنات سبزه پوش در روستای خورجان

وضعیت شهرستان از نظر: آمار شهدا، جانبازان ، آزادگان

تعداد شهداء 230 نفر

تعداد جانبازان و مجروحین 461 نفر

تعداد148 نفر جانبازبالای 25% می باشند

تعداد آزادگان 21 نفر

آرشیو مطالب
دیگر مطالب
پیوند های روزانه
امکانات سایت
blogskin

تبلیغات متنی

تبلیغات متنی